Deedz er et kvalitets- og prisbevidst visualiseringsfirma med baggrund i dansk byggekunst. Der bliver sat fokus på fleksibilitet, så samarbejdet bliver simpelt og ubesværet, uanset om arbejdet udføres i jeres virksomhed eller eksternt.

Deedz is a quality and price conscious visualization company with roots in danish architecture, that focuses on flexibility for a simple and effortless collaboration, whether the work is done remotely or on site.


450 kr. pr. time. Henvend dig for et overslag på dit projekt.
450 kr. per hour. Contact me for an estimate for your project.